KRONTORPS GÅRD

Krontorps Gård ligger vid Bäckhammar ca 2 mil söder om Kristinehamn där bergslagens vidsträckta skogar möter västgötaslättens jordbrukslandskap. Som brukligt i ett landsbygdsföretag bedrivs det ett flertal verksamheter här, de huvudsakliga är skogsbruk och torvskörd. Krontorps Gård ägs sedan 1971 av Christian Sundby.

KRONTORPS HISTORIA

Krontorp var ursprungligen enligt ortnamnet (1539 Cronetorpp) ett så kallat krontorp, det vill säga en odling på kronans mark. År 1682 anlades en stångjärnshammare vid Krontorp, vilken är ursprunget till dagens Bäckhammars Bruk AB. Den ståtliga nyklassicistiska huvudbyggnaden av reveterat timmer med jonisk portik uppfördes 1825–28 av Carl Fredrik Hammarhjelm som var Karl XIV Johans hovmarskalk.

Hyr boende hos oss

Hos oss kan ni hyra bostad både för en längre tid men även för kortare vistelser.

Jaga eller fiska på Krontorp

På Krontorp finns möjlighet till både fiske och jakt. Jakten bedrivs i egen regi och på markerna jagas främst älg och sedvanligt småvild med god tillgång på b.la. rådjur, hare, tjäder & bäver. Ta reda på mer om vad som gäller vid fiskekort och jakt här.

 

Jord & Skogsbruk

Jordbruk

Av Krontorps ca 120 ha åkermark är ungefär hälften utarrenderad. På den resterande delen odlas energisgräset rörflen. Rörflenets främsta användningsområden är just som energi via förbränning eller som strö i stall och ladugårdar.

Skogsbruk

Skogsbruket bedrivs på ca 1900 hektar produktiv skogsmark. Genom att den årliga avverkningen understiger den årliga tillväxten säkerställs ett uthålligt skogsbruk.

Visste du att..

På Krontorp skördas årligen ca 60 000 m3 frästorv på Konsteruds- och Billingsmossarna. Torven skördas i samarbete med Rölunda Produkter som också använder större delen av skörden i sina jordprodukter.

För att läsa mer om torv se http://www.svensktorv.se

Intresserad av att hyra stall eller ridhus?​

På gården finns stall, ridhus, ridbana och flertalet beteshagar för uthyrning.

För förfrågan angående hyra av boxplats, ridhus eller ridbana kontakta Anja Sundby070-55 13 172 eller anja.sundby@krontorp.se