Jaga & fiska på Krontorp

I vattendraget Visman kan du fånga öring, regnbåge och vanligt förekommande sötvattensfiskar. Från bruksdammen upp till allébron är spinnfiske, mete och fluga tillåtet. Från allébron till turbindammen är endast flugfiske tillåtet. Bäckhammars fiskeförening är ansvarig för fiskeverksamheten.

Dagskort kan lösas via Swish, kortet kostar 150kr/dag.
Swish med namn skickas till 072 704 27 15.

När två ädelfiskar är upptagna avbryts fisket. Ingen fångstbegränsning för övriga arter. Bekräftelsen som man får i telefonen efter genomförd betalning gäller som fiskekort och skall kunna uppvisas vid kontroll av fisketillsyningsman.

För mer info och regler se Bäckhammars Fiskeförenings facebookgrupp.

Försäljning av fiskekort

Nyvalls Livs i Bäckhammar

Öståsgatan 10, Bäckhammar,
tel: 0550-290 13

Mekonomen i Kristinehamn

Karlstadsvägen 42, Kristinehamn,
tel: 0550-182 80

Kristinehamns turistbyrå

Södra Torget 3, Kristinehamn,
tel: 0550-881 87

Jakt

Jakten bedrivs i egen regi. På markerna jagas främst älg och sedvanligt småvilt med god tillgång på b.la. rådjur, hare, tjäder och bäver. Det finns idag mindre stammar av vildsvin, kron- och dovhjort.

Kontakt

För förfrågningar angående jakt kontakta Johan Sundby073-53 19 199 eller  johan.sundby@krontorp.se